Sędziowie przygotowują się do nowego sezonu!

Od 13 do 18 lipca odbył się w Jezierzycach Słupskich Camp NC PROGRES, organizowany pod patronatem PZKosz. Udział w nim wzięło 16 sędziów PZKosz młodego pokolenia.

Uczestnicy przez sześć dni intensywnie pracowali przede wszystkim nad kondycja fizyczna i wdrożeniem nowoczesnych technik sędziowania. Duży nacisk położony został także na rozumienie i czytanie gry, do czego wydatnie przyczyniły się zajęcia przeprowadzone przez zaproszonego trenera Piotra Blechacza.

W toku zajęć odbywały się warsztaty z komunikacji w zespole sędziowskim, a także z trenerami i zawodnikami. Dużo czasu młodzi sędziowie poświecili także na pogłębienie wiedzy z zakresu kryteriów oceny błędów i fauli.

Sędziowane codziennie mecze poddawane były szczegółowej analizie video.

Instruktorami podczas NC PROGRES 2020 byli doświadczeni sędziowie PLK: Łukasz Andrzejewski, Piotr Pastusiak, Bartosz Puzoń i Dariusz Zapolski.

Źródło: Polski Związek Koszykówki